GSE BV

GSE BV is in Afghanistan sinds 2005 in samenwerking met de Nederlandse overheid actief met een project in de saffraanteelt. Hierdoor ben ik het grootste deel van het jaar in Afghanistan aanwezig. Door de agrarische werkzaamheden ben ik vaak buiten op de velden in Uruzgan.

Axuda Insurance heeft een unieke kennis van ons werk en ons werkgebied opgedaan tijdens de regelmatige bezoeken aan mij tijdens mijn verblijf in Afghanistan .

Deze kennis heeft Axuda Insurance vertaald in een uitstekend verzekeringspakket inclusief volledige dekking tegen molestrisico’s dat mij optimaal beschermt tegen alle mogelijk nadelige financiële gevolgen van werken in een crisisgebied.

Lou Cuypers
Directeur GSE BV

gse-biglogo2.png